Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Inhoud en doelstelling:
Meer cohesie te scheppen onder de verschillende groepen studenten en tussen docenten en studenten. Het vak neerlandistiek beter in te bedden in de context van andere vakken van de Letterenfaculteit van de ELTE. Met andere woorden: ons vak open te gooien naar andere vakken en op die manier meer interdisciplinariteit in de neerlandistiek te brengen. Zo is de bedoeling dat op deze lessen telkens collega's van andere vakken een lezing komen geven over aan de neerlandistiek verwante onderwerpen.

Docent(en):              gastsprekers
Tijd en plaats:         woensdag 16.00 -17.30, lokaal 112
Voertaal:                    Nederlands/Hongaars
Vorm:                           werkcollege, 2 lesuren
Niveau:                       BA3, MA1, MA2
Krediet:                       4/5

Werkwijze en beoordeling:
Elke week geeft een uitgenodigde gastspreker en lezing over een specifiek onderwerp in verband met de Nederlandse taal, cultuur en literatuur, of andere vakken over aan de neerlandistiek verwante onderwerpen. De studenten lezen elke week de opgegeven leesopdracht(en) (download de leesopdrachten van hier).  Aan het eind van het semester worden de studenten getoetst op de stof van de colleges en leesopdrachten met een schriftelijk tentamen (keuze uit drie essayvragen) op de laatste week van het semester.

Elck syn waerom 2016 2017 Herfst

A 2011-2012-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉNEK PROGRAMJA

 

NOVEMBER 23. 14.00-15.00

Varga Orsolya: Martinus Nijhoff műfordítói felfogásáról

 

DECEMBER 14. 14.00-15.00

Illés Flóra: A népmesekutatás perspektívái a néderlandisztikában - a néprajz és az irodalomtudomány határmezsgyéi (holland nyelven)

_______________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2010-2011 LENTESEMESTER

PLAATS: 5 RÁKÓCZI ÚT 5. 1e verdieping, kamer 104

 16 Februari 14.00-15.00

Judit Gera: De eigentijdse Hongaarse en Nederlandse receptie van de roman de straat van de vissende kat van Jolán Földes vertaald door h.m. Székely-Lulofs

 16 maart 14.00-15.00

Orsolya Réthelyi: Interbellum toneelbewerkingen van de Beatrijs

 13 april 14.00 - 15.00

Gábor Pusztai: Jelky András, a magyar Robinson

Gastlezing Joop van der Horst (thema, tijdstip en plaats worden later bekend gemaakt)

 11 mei 14.00-15.00

Roland Nagy: Leenwoordfonologie

Alle belangstellenden - ook studenten - zijn van harte welkom!

 


PROGRAMMA (WORDT NOG UITGEBREID) WORKSHOP 'ELCK SYN WAEROM' 2010

 Plaats: 5 Rákóczi út, 1e verdieping, kamer 104

 

13 oktober 14.00-15.00

Orsolya Varga: Over de vertaalopvatting van István Vas (in het Hongaars)

 17 november 14.00-15.00

Krisztina Törő: Over migrantenliteratuur in Vlaanderen (in het Nederlands)

 8 december 14.00 - 15.00

Zsófia Tálasi: De invloed van het Nederlands op het Fries (in het Nederlands)

 

ALLE BELANGSTELLENDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM (STUDENTEN INBEGREPEN)
 

Het precieze tijdstip en de titel van de eerste bijeenkomst worden later bekend gemaakt.

 

We hopen u in september 2010 te mogen verwelkomen!

'ELCK SYN WAEROM' – WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE WORKSHOPS OP DE ELTE

elck syn waerom 2013-2014-1 v3

'ELCK SYN WAEROM' – WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE WORKSHOPS OP DE ELTE

Workshopcolleges Elck syn waerom
(NED-504, NEDD12-221, NEDD-311)
woensdag 16.00 -17.30, lokaal 112

Week 1: 13-02 Docenten vakgroep - Introductie

Week 2:
20-02 Agnes Sneller (Utrecht) - Moedertaal en Vaderland. Genderaspecten van taal en taalgebruik
Leesopdracht: Sneller, A. - Verbiest A (2002).: 'Taal in beweging'. In: Sneller en Verbiest Bij wijze van schrijven. Den Haag: Sdu, hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 4, p.1-13.
.
Week 3:
27-02 Judit Gera (ELTE) – De intrede van Multatuli in Hongarije. Een case-study van een Hongaarse cultuurbemiddelaar
Leesopdracht: Petra Broomans: 'Zichtbaar in de canon. Spelregels voor cultuurbemiddelaars'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde. 2013, Vol 128, Nr 3-4, pp. 256-275.

Week 4:
06-03 Gerrit Kiers (VIZITERV Consult Kft. Boedapest) - "Drowning in Europe"? Uitdagingen in het Nederlandse waterbeheer
Leesopdracht: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander ‘Samenwerken aan waterbeheer’. In Water. Bron van leven en ontwikkeling Cahier 1, 26 (2007). Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, pp. 68-77.

Week 5:
13-03 Ádám Nádasdy (ELTE) - A Grimm törvény: germán, alnémet, felnémet [De wet van Grimm: Germaans, Nederduits, Hoogduits] – Hongaarstalige lezing!
Leesopdracht: Robins, R. H. 1999. A nyelvészet rövid története. Bp.: Osiris. 189-206. oldal

Week 6:
20-03 Tibor Pintér (ELTE) Amszterdam Orfeusza - Jan Pieterszoon Sweelinck és a korabarokk németalföldi billentyűs zene [De Orpheus van Amsterdam - Jan Pieterszoon Sweelinck en de vroegbarokke Nederlandse klaviermuziek] – Hongaarstalige lezing!
Leesopdracht: Randall H. Tollefsen & Pieter Dirksen. ‘Sweelinck [Swelinck, Zwelinck, Sweeling, Sweelingh, Sweling, Swelingh], Jan Pieterszoon’. In: Oxford Music Online.

27-03 Geen les i.v.m. Paasvakantie

Week 7:
03-04 Júlia Tátrai (Museum voor Schone Kunsten Boedapest) Rembrandt Nachtwacht (újabb eredmények a történetéről) – Hongaarstalige lezing!
Leesopdracht: P. Knevel: De kracht en de zenuwen van de Republiek. De schutterijen in Holland, 1580-1650. In: M. Carasso-Kok J. Levy-van Halm (red.): Schutters in Holland. De kracht en zenuwen van de stad. Uitgeverij Waanders - Zwolle. Frans Hals Museum. Haarlem. 1988. 37-51.

Week 8:
10-04 Réka Tóth (ELTE) Az antillák frankofón irodalma [Francofone literatuur van de Antillen] – Hongaarstalige lezing!
Leesopdracht: Tóth, Réka (2011) Az antillai frankofón irodalmak. In: Maár Judi A francia irodalom története. Eötvös Kiadó: Budapest. pp. 875-895.

Week 9:
17-04 Vincent van Heuven (Universiteit Leiden) Forensische taalwetenschap/fonetiek
Leesopdracht: Van den Heuven, H., Kraayeveld, H. (1997): Sprekend jezelf: een verslag van twee onderzoeken naar sprekerkenmerken. Gamma TTT tijdschrift voor taalwetenschap (6), p. 41-52.

Week 10:
24-04 Katalin Balogh (Hogeschool Lessius Antwerpen) Juridisch tolken: het project ’ImPLI - Improving Police and Legal Interpreting’
Leesopdracht: wordt later bekend gemaakt

01-05 Geen les i.v.m. feestdag

Week 11:
08-05 Luc van Doorslaer (Lessius - KU Leuven) - De relatie taal-vertaling-media in de Lage Landen
Leesopdracht: wordt later bekend gemaakt

Week 12:
15-05 Docenten vakgroep - Afsluit, evaluatie

Zoeken

Facebook